Jak sprawdzić czy kontrahent jest uczciwy?

W poczet zasad dobrych praktyk rzetelnego księgowego wchodzi każdorazowo weryfikacja numerów rejestrowych danej firmy – numeru NIP i statusu VAT. Nie zawsze na tym jednak koniec. Mimo, że część dzisiejszych programów księgowych umożliwia nam automatyczną weryfikację tych dwóch, coraz więcej klientów firm księgowych chce czegoś więcej, by upewnić się, że kontrahent jest wypłacalny i że faktury zostały poprawnie wystawione. Gdzie szukać informacji o firmach? I na co zwrócić uwagę, aby w pełni dopełnić swoich obowiązków należytej staranności w VAT, dając Klientowi 100%-ą pewność, że nie popełniliśmy żadnego błędu? Że w razie kontroli fiskusa, urząd nie będzie miał wątpliwości? W niniejszym artykule opisujemy kilka przydatnych trików księgowego.

więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl/151154,Jak-sprawdzic-kontrahenta-3-przydatne-triki-ksiegowego,1,69,1.html

Nowe zasady rozliczania deklaracji VAT

Lipiec 2018 r. przyniósł zmiany w ustawie o VAT, które wprowadził instytucję podzielonej płatności. Każdemu podatnikowi VAT (zarówno czynnemu jak i zwolnionemu) banki otworzyły rachunki VAT na potrzeby obsługi tego mechanizmu (z których jednakże będą korzystać jedynie ci rozliczający podatek VAT). Jednocześnie do ustawy o VAT wprowadzono nowy rodzaj zwrotu tego podatku oraz instytucję skonta.

zobacz więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl/150661,Nowe-zasady-rozliczania-deklaracji-VAT-z-uwagi-na-split-payment,1,68,1.html

Biuro detektywistyczne – kwestia podatku VAT

Biorąc pod uwagę fakt, że  biuro detektywistyczne kieruje swoje usługi przede wszystkim do sektora prywatnego, gdzie niema możliwości odliczenia podatku VAT, należny skorzystać ze zwolnienia z VAT.

W przypadku biur detektywistycznych, które  rozpoczynają prowadzenie działalności, zwolnienie z podatku VAT przysługuje z mocy prawa.

Agencje Detektywistyczne uprawnione do korzystania z tego zwolnienia nie muszą informować Urzędu Skarbowego o fakcie podjęcia takiej decyzji.

CIT VAT 2015

Nowe przepisy dotyczące podatku CIT mają przeciwdziałać odraczaniu lub unikaniu opodatkowania poprzez przesuwanie dochodów do spółek zależnych – zakładanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.:

 • zmienia zasady określania miejsca świadczenia usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT;
 • zmienia przepisy regulujące rozliczanie podatku VAT metodą „odwrotnego obciążenia”:
  • – rozszerzenie listy towarów objętych „odwrotnym obciążeniem”,
  • – zawężenie zakresu transakcji (dzienny limit obrotu) oraz kontrahentów (zwolnionych z podatku);
 • zmienia regulacje dotyczące możliwości zastosowania tzw. ”solidarnej odpowiedzialności” nabywcy z tytułu nabywania niektórych towarów:
  • – rozszerzenie listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością,
  • – ustalanie limitów kaucji gwarancyjnej
 • likwiduje ustawowe zwolnienie z podatku w zakresie świadczenia usług stanowiących „podwykonawstwo” usług finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych
 • modyfikuje przepisy dotyczące tzw. ulgi na „złe długi”

Doradca VAT

Doradca w Biurze Rachunkowym zawsze pomoże w:

 

 • konkretne informacje o najnowszych zmianach w VAT wraz z omówieniem konsekwencji, jakie niosą one dla Twoich rozliczeń,
 • gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się osoby prowadzące rozliczenia VAT-u, które poparte są orzecznictwem WSA, NSA i ETS jak również pismami MF, IS i US,
 • krótkie i zwięzłe teksty – nie będziesz tracił czasu na czytanie zbędnych informacji,
 • fachowe wyjaśnienia problemów, jakie stwarzają niejednoznaczne przepisy ustawy o VAT,
 • gotowe wzory pism i dokumentów związanych z rozliczeniami VAT wraz z komentarzem ekspertów,
 • szczegółowe omówienie zasad rozliczenia VAT w konkretnych branżach.

 

Doradca to czyste korzyści dla przedsiębiorcy:

 

 • będziesz na bieżąco ze zmianami przepisów,
 • otrzymasz wyjaśnienia niejednoznacznych przepisów i gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów,
 • publikacja jest niezawodna merytorycznie,
 • zyskasz pewność rozliczeń vatowskich, a także rozwiązania najtrudniejszych problemów z vat.

 

 

Odwrócony podatek VAT

w przypadku braku możliwości odliczenia VAT, w związku z tym, że jednostka jest zwolniona z płacenia podatku ze względu na wysokość sprzedaży, podatek odwrócony powiększa cenę nabycia towaru lub usługi. W konsekwencji powinien być wykazywany w tym samym paragrafie co zakup.

Jak odliczyć cały VAT od paliwa?

Zgodnie z przepisami krajowymi , polski wykonawca nie może nadal odliczenia podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodu służbowego . To może jednak zastosowanie takiego odliczenia , jeśli kupisz paliwo … za granicą .
Polskie przepisy podatkowe lat są tak skonstruowane, że przedsiębiorcy tył maksymalnego odliczenia podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów służbowych . Dlatego też, w większości przypadków przedsiębiorcy nie są odliczenia VAT od paliwa .

Po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 2008 r. ,polski rząd został zmuszony do umożliwienia realizacji tych odliczeń . Wprowadzenie odpowiednich przepisów była jednak znacznie w ostatnich latach. Ostatecznie jednak uzyskać możliwość odliczenia VAT od paliwa , ale … tylko od lipca 2015 r. i będzie to tylkoczęściowe odliczenie . Będą mieli okazję , ponieważ odliczenia 50% kwoty podatku VAT na fakturze .

Gra legislacyjna w kotka i myszkę trwa więc wnajlepsze ipolski rząd wprowadził nowy etap w walce rdzennych przedsiębiorców . I jak to jest w innych krajach? We wszystkich naszych sąsiadów UE , tj. zarówno w Niemczech ,Czechach, na Litwie i Słowacji , firmy mogą odliczyć podatek VAT od paliwa bez ograniczeń .

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT ma zastosowanie, gdy nie tylko firmy zarejestrowane w tych państwach , ale także … polskie firmy .

Każdy polski wykonawca dostarczone paliwo dla firmy samochodu w innym kraju UE , ma prawo do odliczenia podatku VAT od nabycia tych przepisów w kraju . Więc jeślidopływ paliwa w Republice Czeskiej w dziedzinie podatku VAT obowiązującymi czeskimi przepisami nas . I pozwalają na pełną i nieograniczoną odliczenia podatku VAT od paliwa . Podobnie jak zasady słowacki, litewski i niemiecki …

 

Jak odzyskać VAT od paliwa ?

VAT od paliwa zagranicznej faktury zwraca się do właściwego urzędu skarbowego w kraju zakupu . Tak więc , jeślipaliwo zakupione w Niemczech ,informacje zwrotne dostajemy od niemieckiej administracji podatkowej .

Zeznanie podatkowe w specjalnej formie REF VAT. Formularz ten należy złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez polskie organy podatkowe. Co ciekawe , wniosek może być złożony wyłącznie w formie elektronicznej , za pośrednictwem e- sprawozdania .

Do wniosku należy dołączyć dowód kosztów paliwa . Co ciekawe , w wielu krajach , istnieją wystarczające dowody na zwykły odbiór . Te kraje to:

Czechy
Słowacja
Litwa
Węgry
Słowenia
Niemcy
Austria
Francja
Belgia
Niderlandy
Luksemburg
W tych krajach ,zwrot VAT sporządzana jest na podstawie prostego otrzymania podatkowego . W innych krajach fakturze jest zazwyczaj wymagane.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Już odkąd 1 kwietnia 2014 r. wejdą w obecność nowe zasady rozliczania VAT odkąd samochodów osobowych. Zmiany dotyczą zasad odliczania VAT od czasu zakupu (leasingu, najmu itp.) samochodów, gdy i rozliczania kosztów związanych spośród eksploatacją samochodów natomiast zakupu paliwa. Już za niespełna miesiąc (od 1 kwietnia) obowiązywać będą nowe zasady rozliczania VAT od czasu samochodów osobowych, które teoretycznie mają zapewnić przedsiębiorcom odliczenie pełnego podatku. W praktyce przewidziany jest rozkład restrykcyjnych wymogów, których niespełnienie jest zagrożone wysokimi sankcjami karnoskarbowymi (do 720 stawek dziennych – alias nawet do nad 16 mln zł). Nowelizacja przepisów przewiduje masa sytuacji, w których organ fiskalny będzie mógł z łatwością stargać pełne rozporządzenie aż do odliczenia VAT za pośrednictwem przedsiębiorcę. Dlatego mnogość firm zrezygnuje spośród pełnego odliczenia VAT (co potwierdza sondaż BCC), zaś ci, którzy się na to zdecydują, będą zmuszeni aż do ponoszenia dodatkowych, nierzadko niemałych, kosztów administracyjnych związanych z nowymi wymogami.