Odwrócony podatek VAT

w przypadku braku możliwości odliczenia VAT, w związku z tym, że jednostka jest zwolniona z płacenia podatku ze względu na wysokość sprzedaży, podatek odwrócony powiększa cenę nabycia towaru lub usługi. W konsekwencji powinien być wykazywany w tym samym paragrafie co zakup.