Pracodawca skorzysta na zatrudnieniu bezrobotnego

Sposobem łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na rynku pracy są korzystne dla pracodawców zmiany związane z zatrudnianiem bezrobotnych wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Jednym z kilkudziesięciu nowych rozwiązań są bon stażowy oraz bon zatrudnieniowy. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez 18 miesięcy. Przez pewien okres trwania zatrudnienia pracodawca otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek. Ten refundowany okres wynosi 12 miesięcy. Z bonu zatrudnieniowego mogą skorzystać tylko osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia.

Nowe rozwiązania mają także ułatwiać łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci oraz pomagać w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia). Szczegóły w newsletterze „Wynagrodzenia w Twojej firmie”.

Renata Kajewska, redaktor poradnika „Płace w firmie” i dwutygodnika „Wynagrodzenia w Twojej firmie”