Interpretacja indywidualna w przypadku – podatki

Przychody podmiotów zagranicznych z tytułu usług ubezpieczeniowych podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Poza tym podatkiem są natomiast przychody z tytułu usług odpraw celnych, pozyskania licencji czy polegającej na wystawianiu dokumentacji przewozowej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.06.2018 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.164.2018.1.PW.

Nowe zasady rozliczania deklaracji VAT

Lipiec 2018 r. przyniósł zmiany w ustawie o VAT, które wprowadził instytucję podzielonej płatności. Każdemu podatnikowi VAT (zarówno czynnemu jak i zwolnionemu) banki otworzyły rachunki VAT na potrzeby obsługi tego mechanizmu (z których jednakże będą korzystać jedynie ci rozliczający podatek VAT). Jednocześnie do ustawy o VAT wprowadzono nowy rodzaj zwrotu tego podatku oraz instytucję skonta.

zobacz więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl/150661,Nowe-zasady-rozliczania-deklaracji-VAT-z-uwagi-na-split-payment,1,68,1.html

Koszty Firmy | Klimatyzacja

Klimatyzacja,  która spełnia definicję składnika aktywów, powinna zostać wpisana do rejestru środków trwałych, dzięki temu księgowa może stopniowo amortyzować poniesiony przez przedsiębiorcę koszt zakupu Klimatyzatora.

Jeśli firma ma status małego podatnika, wówczas ma prawo do jednorazowego amortyzowania.

Pamiętajmy jednak że sprawa dotyczy klimatyzatora zakupionego na potrzeby firmy czy biura, takie odliczenie nie dotyczy urządzeń zakupionych dla potrzeb osobistych właściciela firmy.

Podczas montażu klimatyzacji z pewnością potrzebne będzie wiercenie w betonie, zwykle przedsiębiorca samodzielnie nie wykona takiej pracy. W takim przypadku od strony księgowej postępujemy identycznie jak w przypadku innych faktur za usługi wykonane na rzecz przedsiębiorcy.

Pracodawca skorzysta na zatrudnieniu bezrobotnego

Sposobem łagodzenia negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego na rynku pracy są korzystne dla pracodawców zmiany związane z zatrudnianiem bezrobotnych wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Jednym z kilkudziesięciu nowych rozwiązań są bon stażowy oraz bon zatrudnieniowy. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez 18 miesięcy. Przez pewien okres trwania zatrudnienia pracodawca otrzyma refundację części kosztów wynagrodzenia i składek. Ten refundowany okres wynosi 12 miesięcy. Z bonu zatrudnieniowego mogą skorzystać tylko osoby bezrobotne w wieku do 30. roku życia.

Nowe rozwiązania mają także ułatwiać łączenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi związanymi z wychowaniem dzieci oraz pomagać w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim osobom młodym (do 30. roku życia) oraz osobom starszym (powyżej 50. roku życia). Szczegóły w newsletterze „Wynagrodzenia w Twojej firmie”.

Renata Kajewska, redaktor poradnika „Płace w firmie” i dwutygodnika „Wynagrodzenia w Twojej firmie”

Nasilone kontrole ZUS

Tylko w jednym roku ZUS sprawdził ponad półmiliona ludzi . W wyniku kontroli PESEL zrealizowane z naszych kieszeni do 212 mln zł. Dokładnie taka sama kwota przeznaczona na składki na ubezpieczenia społeczne dla swoich pracowników .

Rosnący deficyt jeszcze w ręku popycha odpowiedzialne za zabezpieczenie społeczne do poszukiwania coraz bardziej efektywnych sposobów oszczędzania finansów państwowego monopolu . ZUS nie pomoże już te wzrosty rocznych składek ubezpieczeniowych . Takie wzrosty w reakcji na smyczy , bo efektu odwrotnego . Okazuje się , że coraz więcej firm decyduje się na likwidację spółki w Polsce i jego ponownej rejestracji w krajach, w których składki są do 20 razy niższe . W rezultacie, przychody z tytułu zabezpieczenia społecznego , a nie rośnie, maleje.

Social Security zdecydowała się szukać oszczędności . Ale to nie jest ograniczenie biurokracji inwazji lub rezygnację marmurowych pałaców . Social Security postanowiła zapisać kosztubezpieczenia … ograniczyć wypłatę świadczeń .

Ubiegły rok byłrekordowy pod względem liczby kontroli przeprowadzanych przez ZUS . Urzędnicy zrobić jak 643000 . kontrola . Odpowiednio, aż do 69 000 . osoby pozbawione prawa do świadczeń . Dla porównania ,rok wcześniej prywatnych świadczeń socjalnych , tylko 51 tys . osób . Oznacza to wzrost o ZUS restrykcyjnym ponad 35% .

Ta „wydajność” bezprecedensowe odpowiedzialny za zabezpieczenia społecznego zapisaną ręcznie do wysokości zabezpieczenia społecznego do 212.100.000 zł. Co ciekawe , jest to dokładnie taka sama kwota , 212 mln zł Social Security przeznaczyłaroku przed wypłatą premii dla swoich pracowników .

Powstaje zatem pytanie , jaki jest sens badania i pozbawienie ludzi korzyści , jeśli otrzymane w ten sposóbpieniądze trafiają w postaci dodatków do kieszeni urzędników . Pytanie wydaje się tym bardziej uzasadnione , jeśli wziąć pod uwagę fakt , żekoszty kontroli opisanej powyżej było … 84 miliony zł .