Doradztwo finansowe, księgowa Zabrze, Pomoc księgowej

Konsultacje dla przedsiębiorców

Nasze księgowe przeprowadzają konsultacje, które potrzebne są nie tylko początkującym przedsiębiorcom, ale często także przedsiębiorcom z dużym doświadczeniem, ponieważ zawsze mówi się: „najpierw skonsultuj się, przeanalizuj, a potem po prostu zrób to!”.

Bezpłatne konsultacje udzielamy, jeśli jesteś stałym klientem naszego biura rachunkowego lub planujesz skorzystać z naszych usług, wówczas kwota zapłacona za konsultacje może zostać uwzględniona w zamówionych usługach. 

Sama, jako ekspert finansowy, który od wielu lat zajmuje się finansami i biznesem, mówię: Jeśli rozwiązanie jest nietypowe, niekonwencjonalne, zawsze konsultuj się z trzema ekspertami w tej dziedzinie, bo wtedy możesz podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

“Dokładnie przeczytaj umowę a rozumiesz, co jest napisane między wierszami! ”

Pomoc Księgowej Zabrze, Doradztwo Finansowe Zabrze

Podczas konsultacji z księgową w Zabrzu, możemy omówić zagadnienia finansowe:

 • Wybór formy zakładania firmy;
 • Rejestracja przedsiębiorstwa;
 • Zarządzanie kancelariami i dokumentami;
 • Opracowanie regulaminu postępowania;
 • Kalkulacja płac;
 • Sprawy podatkowe;
 • Zagadnienia z zakresu prawa pracy;
 • Zawieranie umów;
 • Wsparcie biznesowe;
 • Rachunkowość finansowa;
 • Rachunkowość biznesowa;
 • Księgowość;
 • Doradztwo finansowe;
 • Licencje, pozwolenia;
 • Finansowanie biznesu;
 • Marketing;
 • Planowanie biznesu;
 • Plan biznesowy;
 • Problemy z biznes planem;
 • Ocena możliwości rozwoju biznesu;
 • Szkolenia finansowe;
 • Szkolenia biznesowe;
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w sprawach biznesowych;
 • Możliwości finansowania biznesu;
 • Procedura księgowa;
 • Księgowa Zabrze;
 • Finanse przedsiębiorstw;
 • Finanse biznesowe;
 • Kwestie marketingowe;
 • Kwestie negocjacyjne;
 • Procesy biznesowe w firmie;
 • Zarządzanie strategiczne;
 • Zawieranie umów;
 • Ocena biznesowa;
 • Pomoc księgowej;
 • Optymalizacja biznesowa;
 • Zarządzanie wydajnością biznesową;
 • Kwestie przedsiębiorczości;
 • Problemy związane z budowaniem zespołu;
 • Kwestie współpracy biznesowej;
 • Tworzenie struktur biznesowych;
 • Rentowność biznesu.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli małych firm jak i prezesów dużych spółek do współpracy z naszym biurem księgowym.

Rachunkowość, księgowość uproszczona

Wyjaśnienie warunków uproszczonej rachunkowości.

Małe i średnie firmy mogą na swoje życzenie przedstawiać uproszczone bilanse. 

Skąd wiesz, czy nadal spełniasz te kryteria, czy nie? Wartość obu wskaźników na koniec poprzedniego roku obrotowego obliczana jest przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez NBR na koniec poprzedniego roku.

Wyjątki od reguły

Jednak nie wszystkie firmy będą mogą korzystać z uproszczonej księgowości. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje pewne wyjątki od reguły: spółki giełdowe, spółki z pełnym lub większościowym kapitałem państwowym, przedsiębiorstwa samorządowe, instytuty badawcze, banki, ubezpieczenia i prywatne towarzystwa emerytalne.

Jakie wyjście mają nowopowstałe firmy?

W pierwszym roku sprawozdawczym mogą zdecydować się na system uproszczony lub zwykły. 

Do uproszczonego rocznego sprawozdania finansowego zostanie dołączone pisemne oświadczenie kierownictwa spółki, że przyjmuje odpowiedzialność za przygotowanie dokumentów zgodnie z uproszczonym systemem księgowym.

Nasza Firma oferuje:

 • doradztwo rachunkowe
 • doradztwo rachunkowe
 • pomoc księgowej
 • księgowa
 • biuro finansowe
 • finanse i rachunkowość
 • audyt podatkowy
 • doradztwo księgowe
 • profesjonalne biura finansowe
 • obsługa księgowa firm
 • usługi rachunkowe
 • księgowość uproszczona

Odliczanie od podatku, zwolnienia podatkowe. Przepisy europejskie

Niektóre towary i usługi, takie jak edukacja, zdrowie i finanse, mogą być zwolnione z podatku VAT.

Dostawy tych towarów i usług podlegają zwolnieniom z podatku VAT, ale bez „prawa do odliczenia”: oznacza to, że firma nie może odliczyć podatku VAT, który zapłacił przy zakupie towarów i usług związanych z tymi dostawami.

Włączenie do systemu VAT

Firmy, które sprzedają lub dostarczając towary i świadcząc usługi muszą co do zasady zarejestrować się w systemie VAT, tj muszą uzyskać numer identyfikacyjny VAT.

Firma dostarczająca towary i usługi zwolnione z podatku VAT nie zawsze musi być objęta systemem VAT.

Zwolnienie z VAT dla małych firm

W większości krajów UE obowiązują specjalne zasady, które pozwalają firmie działać bez podatku VAT pod pewnymi warunkami. Jeżeli firma osiąga roczny obrót poniżej określonego progu , dostarczając towary i usługi podlegające opodatkowaniu , może być zwolniona z podatku VAT. Oznacza to, że nie płaci VAT organowi podatkowemu, ale nie może też odliczyć podatku naliczonego ani naliczyć VAT. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na dobrowolne włączenie do ogólnego systemu VAT, co oznacza, że ​​będzie musiało zapłacić VAT, a tym samym będzie mogło odliczyć podatek naliczony.

Należy pamiętać, że progi zwolnienia z podatku VAT różnią się w zależności od kraju i mogą obowiązywać specjalne warunki. Niektóre kraje nie są świadome zwolnienia z VAT i firma musi przystąpić do systemu VAT, gdy tylko osiągnie obrót podlegający opodatkowaniu.

Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do:

 • dostawy przez firmy mające siedzibę w innym kraju UE
 • sporadyczna działalność gospodarcza
 • dostawy nowych środków transportu do innego kraju UE, które są zwolnione z VAT
 • inne transakcje określone przez kraj UE

Ulga podatkowa (ulga progresywna)

Małe firmy, które generują roczne obroty poniżej określonego progu, mogą skorzystać z progresywnej ulgi podatkowej. Jeżeli spółce przysługuje ulga, to musi zostać objęte systemem VAT, ale otrzyma ulgę za część wygenerowanego obrotu. Zwolnienie jest stopniowo zmniejszane w miarę wzrostu rocznego obrotu, aż do osiągnięcia progu obowiązującego w kraju siedziby.

Progi te są różne w różnych krajach, mogą obowiązywać specjalne warunki. Tylko niektóre kraje UE są obecnie świadome progresywnej ulgi podatkowej.

Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do:

 • dostawy przez firmy mające siedzibę w innym kraju UE
 • sporadyczna działalność gospodarcza
 • dostawy nowych środków transportu do innego kraju UE, które są zwolnione z VAT
 • inne transakcje określone przez kraj UE

Jakie czynności może prowadzić administracja skarbowa

Firma prowadząca księgowość dla firm Zabrze w imieniu właściciela firmy staje przed urzędem skarbowym w ramach wszelkich spraw związanych z firmą.

Urząd skarbowy zajmuje się takimi sprawami jak:

1. rejestruje podatników poprzez nadanie NIP i prowadzi rejestr podatników;
2. przeprowadza kontrolę podatkową i ustalanie podatków zgodnie z prawem;
3. przeprowadza regularne i przymusowe ściąganie podatków i podatków pomocniczych;
4. wykrywa przestępstwa skarbowe i ich sprawców oraz podejmuje przewidziane prawem środki w tym zakresie;
5. wydaje nakazy wykroczeniowe, tj. Występuje z wnioskami do właściwego sądu o wszczęcie postępowania o wykroczenie o wykroczenia skarbowe, wykroczenia przewidziane ustawą o kasach fiskalnych.
6. dba o stosowanie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
7. rozwija i utrzymuje jednolity system informacji podatkowej;
8. prowadzić księgowość podatkową;
9. planuje i prowadzi szkolenia pracowników;
10. przeprowadza kontrolę wewnętrzną pracy i postępowania urzędników skarbowych i pracowników w związku z wykonywaną pracą oraz w przypadkach stwierdzenia niezgodnego z prawem zachowania lub jego wszczęcia oraz przeprowadza odpowiednie procedury w celu ustalenia odpowiedzialności;
11. przeprowadza audyt wewnętrzny wszystkich części organizacyjnych Administracji Skarbowej zgodnie z prawem i międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego w sektorze publicznym;
12. udziela profesjonalnej pomocy podatnikom w zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatków ustalanych, kontrolowanych i pobieranych, zgodnie z kodeksem postępowania pracowników administracji podatkowej;
13. wykonuje inne zadania na podstawie zawartych umów za wynagrodzeniem, zgodnie z przepisami prawa.

Jak sprawdzić czy kontrahent jest uczciwy?

W poczet zasad dobrych praktyk rzetelnego księgowego wchodzi każdorazowo weryfikacja numerów rejestrowych danej firmy – numeru NIP i statusu VAT. Nie zawsze na tym jednak koniec. Mimo, że część dzisiejszych programów księgowych umożliwia nam automatyczną weryfikację tych dwóch, coraz więcej klientów firm księgowych chce czegoś więcej, by upewnić się, że kontrahent jest wypłacalny i że faktury zostały poprawnie wystawione. Gdzie szukać informacji o firmach? I na co zwrócić uwagę, aby w pełni dopełnić swoich obowiązków należytej staranności w VAT, dając Klientowi 100%-ą pewność, że nie popełniliśmy żadnego błędu? Że w razie kontroli fiskusa, urząd nie będzie miał wątpliwości? W niniejszym artykule opisujemy kilka przydatnych trików księgowego.

więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl/151154,Jak-sprawdzic-kontrahenta-3-przydatne-triki-ksiegowego,1,69,1.html

Prowadzisz działalność nieewidencjonowaną? – zmieniono zasady gry …

Osoby prowadzące tzw. działalność nieewidencjonowaną, zgodnie z założeniami ustawy miały być zwolnione ze składek ZUS.

Teraz okazuje się jednak, że osoby takie będą musiały płacić nie tylko podatek, ale również wszystkie składki ZUS.

Przypomnijmy, że 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy nowej Ustawy Prawo Przedsiębiorców, która wprowadziła dwa zupełnie nowe rozwiązania w zakresie możliwości obniżenia składek ZUS.

Pierwszym rozwiązaniem jest tzw. ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej . Drugie z kolei rozwiązanie wprowadziło pojęcie tzw. działalności nierejestrowanej, czyli możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji w jakichkolwiek urzędach. Począwszy od 30 kwietnia 2018 roku, działalności nie muszą już rejestrować te osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli na chwilę obecną kwoty 1050 zł. Zgodnie z założeniami ustawy, osoby wykonujące taką niezarejestrowaną działalność, miały nie podlegać obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, co z kolei miało wiązać się z brakiem obowiązku opłacania jakichkolwiek składek ZUS (w tym również składki zdrowotnej).

Więcej: https://zus.pox.pl/zus/dzialalnosc-nierejestrowana-skladki-zus-jednak-obowiazkowe.htm

Będzie wyższy limit dla aut osobowych

Od przyszłego roku limit amortyzacji dla firmowych aut wzrośnie niemal dwukrotnie. Podobny limit wprowadzony zostanie jednak również w przypadku leasingu.

 

Przypomnijmy, że w obecnym stanie prawnym przedsiębiorca może zaliczać do kosztów pełne odpisy amortyzacyjne jedynie dla tych samochodów osobowych, których wartość nie przekracza 20 tys. EUR (co stanowi obecnie równowartość ok. 86 tys. zł). W przypadku, gdy wartość firmowego auta przekracza ten próg, odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów firmy jedynie częściowo, tj. tylko do wartości 20 tys. EUR. Kwota przekraczająca ten limit nie może być zatem amortyzowana. Obowiązujący od wielu lat limit w kwocie 20 tys. EUR ma jednak już wkrótce znacznie wzrosnąć.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Obie znowelizowane ustawy zakładają zwiększenie limitu amortyzacji niemal dwukrotnie. Zgodnie z nowymi przepisami, nowy limit amortyzacji wzrośnie bowiem do kwoty aż 150 tys. zł. Nowy, podwyższony limit ma obowiązywać już od 1 stycznia 2019 roku.

zobacz więcej: https://zus.pox.pl/pit/amortyzacja-samochodu-w-firmie-bedzie-wyzszy-limit-dla-aut-osobowych.htm

Interpretacja indywidualna w przypadku – podatki

Przychody podmiotów zagranicznych z tytułu usług ubezpieczeniowych podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Poza tym podatkiem są natomiast przychody z tytułu usług odpraw celnych, pozyskania licencji czy polegającej na wystawianiu dokumentacji przewozowej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.06.2018 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.164.2018.1.PW.

Nowe zasady rozliczania deklaracji VAT

Lipiec 2018 r. przyniósł zmiany w ustawie o VAT, które wprowadził instytucję podzielonej płatności. Każdemu podatnikowi VAT (zarówno czynnemu jak i zwolnionemu) banki otworzyły rachunki VAT na potrzeby obsługi tego mechanizmu (z których jednakże będą korzystać jedynie ci rozliczający podatek VAT). Jednocześnie do ustawy o VAT wprowadzono nowy rodzaj zwrotu tego podatku oraz instytucję skonta.

zobacz więcej: http://www.podatki.egospodarka.pl/150661,Nowe-zasady-rozliczania-deklaracji-VAT-z-uwagi-na-split-payment,1,68,1.html

Rozliczanie Podatku PIT

Świadczymy usługę rozliczania podatku dochodowego PIT dla klientów z Zabrza, Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej.

Rozliczanie prowadzimy terminowo, fachowo i z pełną odpowiedzialnością naszego Biura Rachunkowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.