Rachunkowość, księgowość uproszczona

Wyjaśnienie warunków uproszczonej rachunkowości.

Małe i średnie firmy mogą na swoje życzenie przedstawiać uproszczone bilanse. 

Skąd wiesz, czy nadal spełniasz te kryteria, czy nie? Wartość obu wskaźników na koniec poprzedniego roku obrotowego obliczana jest przy zastosowaniu kursu ogłoszonego przez NBR na koniec poprzedniego roku.

Wyjątki od reguły

Jednak nie wszystkie firmy będą mogą korzystać z uproszczonej księgowości. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów przewiduje pewne wyjątki od reguły: spółki giełdowe, spółki z pełnym lub większościowym kapitałem państwowym, przedsiębiorstwa samorządowe, instytuty badawcze, banki, ubezpieczenia i prywatne towarzystwa emerytalne.

Jakie wyjście mają nowopowstałe firmy?

W pierwszym roku sprawozdawczym mogą zdecydować się na system uproszczony lub zwykły. 

Do uproszczonego rocznego sprawozdania finansowego zostanie dołączone pisemne oświadczenie kierownictwa spółki, że przyjmuje odpowiedzialność za przygotowanie dokumentów zgodnie z uproszczonym systemem księgowym.

Nasza Firma oferuje:

 • doradztwo rachunkowe
 • doradztwo rachunkowe
 • pomoc księgowej
 • księgowa
 • biuro finansowe
 • finanse i rachunkowość
 • audyt podatkowy
 • doradztwo księgowe
 • profesjonalne biura finansowe
 • obsługa księgowa firm
 • usługi rachunkowe
 • księgowość uproszczona