Jak zostać księgowym

Licencjat (I stopień studiów wyższych) trwa trzy lata. Program studiów jest akredytowany. Wykłady i egzaminy odbywają się na uczelni wyższej np. w piątek i sobotę, co stwarza bardzo dobre warunki do nauki dla osób pracujących. 

Studia licencjackie w ramach programu RACHUNKOWOŚĆ kończą się egzaminem państwowym, w skład którego wchodzi również obrona pracy licencjackiej. Absolwent, który pomyślnie uzyska tytuł licencjata, otrzyma tytuł naukowy.
 

Po pomyślnym ukończeniu studiów licencjackich na kierunku RACHUNKOWOŚĆ, absolwenci mogą kontynuować naukę na drugim – stopniu naukowym, który trwa dwa lata – eksternistycznie – na studiach odpowiednio RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT. KIEROWNICTWO PODEJMOWANIA DECYZJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
lub w trybie stacjonarnym – studiując na kierunku RACHUNKOWOŚĆ I AUDYT, DOKŁADNOŚĆ, ZARZĄDZANIE DECYZJAMI I TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNYMI, BADANIA OPERACYJNE I EKONOMETRIA.


Dyplom inżyniera kończy się egzaminem państwowym, na który składa się obrona pracy dyplomowej. Wybrany absolwent otrzyma tytuł naukowy.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Rachunkowość mogą być zatrudnieni w sektorze prywatnym lub publicznym w działach zajmujących się rachunkowością i jej automatyzacją . Potrafią również efektywnie pracować w urzędów skarbowych i administracji finansowej, potrafią rozwiązywać konkretne praktyczne problemy w zakresie rachunkowości, podatków w firmach i podatków osób indywidualnych.

Profil absolwenta kierunku Rachunkowość na I poziomie studiów zapewnia wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, rachunku kosztów, analizy sprawozdań finansowych oraz automatyzacji księgowości. Profil absolwenta uzupełniają studia z przedmiotów należących do nauk krajowych, nauk o biznesie, prawa, podatków, matematyki, statystyki i informatyki.


Na II poziomie studiów ( specjalizacja) absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej w tym w języku angielskim w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, rachunkowości bankowej, ubezpieczeń i budżetu, rachunkowości podatkowej, rachunkowości międzynarodowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, kontroli wewnętrznej i audytu. Oprócz wymienionych wyżej dyscyplin rachunkowości na profil absolwenta składają się dyscypliny finansowe, a mianowicie zarządzanie finansami, międzynarodowe zarządzanie finansami oraz inwestycje finansowe.