Koszty Firmy | Klimatyzacja

Klimatyzacja,  która spełnia definicję składnika aktywów, powinna zostać wpisana do rejestru środków trwałych, dzięki temu księgowa może stopniowo amortyzować poniesiony przez przedsiębiorcę koszt zakupu Klimatyzatora.

Jeśli firma ma status małego podatnika, wówczas ma prawo do jednorazowego amortyzowania.

Pamiętajmy jednak że sprawa dotyczy klimatyzatora zakupionego na potrzeby firmy czy biura, takie odliczenie nie dotyczy urządzeń zakupionych dla potrzeb osobistych właściciela firmy.

Podczas montażu klimatyzacji z pewnością potrzebne będzie wiercenie w betonie, zwykle przedsiębiorca samodzielnie nie wykona takiej pracy. W takim przypadku od strony księgowej postępujemy identycznie jak w przypadku innych faktur za usługi wykonane na rzecz przedsiębiorcy.