Przedawnione nalezności

Należności przedawnionych, nieściągalnych z powodu upływu czasu nie można traktować jako aktywa jednostki, bowiem z definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości są nimi zasoby majątkowe, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Przedawnione należności należy więc wyłączyć z ksiąg.