25 – Lecie

W tym roku Firma, którą obsługuje nasze biuro obchodziła jubileusz 25-lecia swojej działalności. Zostałyśmy docenione i obdarowane miłym słowem za współpracę. Dziękujemy raz jeszcze i życzymy dalszych sukcesów zawodowych ?

Przedawnione nalezności

Należności przedawnionych, nieściągalnych z powodu upływu czasu nie można traktować jako aktywa jednostki, bowiem z definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości są nimi zasoby majątkowe, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Przedawnione należności należy więc wyłączyć z ksiąg.

Harmonogram czynności w związku z zamknięciem roku

Inwentaryzacja, kontrola kompletności dokumentacji, uzgodnienie zapisów kont analitycznych z księgą główną – to tylko kilka z czynności, które przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych powinni wykonać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.

Aby cały proces przebiegł sprawnie warto odpowiednio wcześniej rozłożyć je w czasie, sporządzając harmonogram poszczególnych zadań.

Księgi rachunkowe jednostek sektora finansów publicznych zamyka się na dzień bilansowy, którym jest ostatni dzień roku obrotowego. Przedstawiciele służb finansowo-księgowych mają na to czas do 31 marca następnego roku, jednak dużo wcześniej powinni zapewnić sobie możliwość ujęcia wszystkich dowodów księgowych dotyczących danego roku obrotowego, ale również dokumentów, które wpływają do jednostki przez pierwszy kwartał roku następnego.

Z tego względu pomocne staje się przygotowanie harmonogramu całokształtu niezbędnych czynności wpływających na prawidłowość zakończenia roku (patrz: tabela ).

Zestawienie takie może być przygotowywane w formie zarządzenia kierownika jednostki corocznie. Może także stanowić stały element funkcjonowania danego podmiotu. Powinno zostać zapisane jako część dokumentacji wewnętrznej, np. jako element polityki rachunkowości. Bez względu na umiejscowienie, powinno odzwierciedlać wytyczne określone prawem bilansowym oraz uwzględniać specyfikę działalności danej jednostki.

 

Harmonogram czynności w związku z zamknięciem roku

Czynność Termin
ustawowy proponowany
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
( przypadku JST)
Nie został określony IV kwartał
Weryfikacja polityki rachunkowości Przed 1 stycznia Do 20 listopada
Wydanie przez kierownika jednostki zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Nie został określony Do 2 listopada
Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi metodami i technikami Rozpoczęcie – najwcześniej 3 miesiące przed końcem roku – zakończenie najpóźniej 15 dni roku następnego Od 10 listopada
do 31 grudnia
Określenie daty wpływu dokumentów księgowych
do jednostki w celu ujęcia
w księgach minionego roku obrachunkowego
Nie został określony ustawowo – przyjmuje się dzień określony przez kierownika placówki Na 25 stycznia kolejnego roku
Ujęcie w księgach rachunkowych dokumentów źródłowych dotyczących operacji gospodarczych minionego roku Do 31 grudnia 20 – 31 grudnia
Wstępna kontrola kompletności, rzetelności i poprawności zapisów
w księgach rachunkowych
Nie został określony 15 – 30 grudnia
Ujęcie w księgach pozostałych zewnętrznych dokumentów (wyroków sądów, postanowień komorniczych) Nie został określony Do 25 stycznia
Ustalenie, zweryfikowanie
i ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych
Do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych Do 23 marca
Uzgodnienie sald kont analitycznych
z kontami syntetycznymi
Do 26 marca Do 23 marca
Korekta ksiąg rachunkowych Do 31 marca Do 28 marca

Co się zmieni w Ordynacji podatkowej?

Rząd pracuje nad projektem nowelizacji prawa podatkowego . Nowe rozwiązania w celu poprawy ” wydajności systemu podatkowego i uproszczenie procedury . Jednak niektóre z pomysłów zawartych w projekcie budzi silne kontrowersje .

Zmiana prawa podatkowego , zgodnie z przyczyn Ministerstwo Finansów , ma na celu poprawę ” wydajności systemu podatkowego i uproszczenie wielu procedur podatkowych . Większość kursu jako pozytywny lub neutralny dla podatników 125 poprawki ekspertów, ale niektóre z nich , takie jak zwiększenie kontroli podatnika lub opóźnić nadpłaty kredytu jest kontrowersyjna .

Klauzula przeciwko uchylaniu się od opodatkowania

Krytyka przemysł zmian do klauzuli przeciwko uchylaniu się od opodatkowania . Zgodnie z jej skarb będzie mógł zakwestionować transakcję podmiotów gospodarczych , jeśli uzna, że ​​jej po prostukorzyści są korzyści podatkowe . Ważność stosowania tej klauzuli będą oceniane przez panel niezależnych ekspertów specjalnie powołanej unikać opodatkowania .
– Oni mają różne zabezpieczenia , ale częstoefekt końcowy będzie , że tego typu działania będą traktowane przez fiskusa jako transakcji , które miały miejsce . Jest opodatkowany inaczej niż oczekiwano – powiedział” agencji prasowych Spraw Newseria Michael Roszkowski , partner w Accreo , prawny i doradca podatkowy .