CIT VAT 2015

Nowe przepisy dotyczące podatku CIT mają przeciwdziałać odraczaniu lub unikaniu opodatkowania poprzez przesuwanie dochodów do spółek zależnych – zakładanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.:

 • zmienia zasady określania miejsca świadczenia usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT;
 • zmienia przepisy regulujące rozliczanie podatku VAT metodą „odwrotnego obciążenia”:
  • – rozszerzenie listy towarów objętych „odwrotnym obciążeniem”,
  • – zawężenie zakresu transakcji (dzienny limit obrotu) oraz kontrahentów (zwolnionych z podatku);
 • zmienia regulacje dotyczące możliwości zastosowania tzw. ”solidarnej odpowiedzialności” nabywcy z tytułu nabywania niektórych towarów:
  • – rozszerzenie listy towarów objętych solidarną odpowiedzialnością,
  • – ustalanie limitów kaucji gwarancyjnej
 • likwiduje ustawowe zwolnienie z podatku w zakresie świadczenia usług stanowiących „podwykonawstwo” usług finansowych, ubezpieczeniowych i bankowych
 • modyfikuje przepisy dotyczące tzw. ulgi na „złe długi”