Doradca VAT

Doradca w Biurze Rachunkowym zawsze pomoże w:

 

  • konkretne informacje o najnowszych zmianach w VAT wraz z omówieniem konsekwencji, jakie niosą one dla Twoich rozliczeń,
  • gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów, z jakimi borykają się osoby prowadzące rozliczenia VAT-u, które poparte są orzecznictwem WSA, NSA i ETS jak również pismami MF, IS i US,
  • krótkie i zwięzłe teksty – nie będziesz tracił czasu na czytanie zbędnych informacji,
  • fachowe wyjaśnienia problemów, jakie stwarzają niejednoznaczne przepisy ustawy o VAT,
  • gotowe wzory pism i dokumentów związanych z rozliczeniami VAT wraz z komentarzem ekspertów,
  • szczegółowe omówienie zasad rozliczenia VAT w konkretnych branżach.

 

Doradca to czyste korzyści dla przedsiębiorcy:

 

  • będziesz na bieżąco ze zmianami przepisów,
  • otrzymasz wyjaśnienia niejednoznacznych przepisów i gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów,
  • publikacja jest niezawodna merytorycznie,
  • zyskasz pewność rozliczeń vatowskich, a także rozwiązania najtrudniejszych problemów z vat.

 

 

Pomoc finansowa dla małych firm

Nawet 37.500 zł pomoc finansowa może zostać pobrane przez osoby zaangażowane w działalność gospodarczą . W jaki sposób ? Każdy biznes może być zwolnione ze spłaty zobowiązań kredytowych .

Oferta przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą , które posiadają kwoty kredytu z 37.500 zł. Klient banku może być warunkowo zwolniony z zapłaty długu , jeżeli spełnia warunki określone w umowie (patrz warunki, które muszą być spełnione ) .

Zwolnienie stosuje się do tej samej kwoty kapitału , kwoty maksymalnej . na 37.500 zł. Kwota pomocy kredytowej wykonawcy decyduje sam, alekwota ta nie może przekroczyć maksymalnej kwoty . Klient nie musi kapitału kredytu , jednak, żew odpowiednim czasie spłaty odsetek.

Pomoc pożyczki mogą być wykorzystane w dowolnym celu . Pomoc w spłacie kredytu udziela się dwóch istniejących firm przez długi czas , a firmy z bardzo długim doświadczeniem .