PIT tylko elektronicznie dla przedsiębiorców

Jeśli jesteś właścicielem firmy, która zatrudnia powyżej pięciu pracowników lub korzystasz z obsługi finansowej w biurze rachunkowym, od nowego roku ( 2015 ) czekają Cię zmiany w PIT.

Zmiana polega na tym iż jesteś zobligowany  do składania deklaracji tylko w formie elektronicznej. Sprawa jest o tyle ważna że jeśli złożysz deklarację w formie tradycyjnej, Urząd Skarbowy uzna deklarację PIT za niedostarczoną!

Sprawa jest prosta dla większości biur rachunkowych, po prostu praktycznie każdy nowoczesny system do obsługi księgowości posiada funkcjonalność elektronicznej deklaracji PIT.

Większy problem dotyczy pracodawców, którzy samodzielnie prowadzą księgowość, niekoniecznie muszą posiadać oprogramowanie z tego typu funkcjonalnościami.

Opodatkowanie świadczeń pracowniczych podatkiem PIT

Podczas szkolenia omówimy:

 • 1. Wstępne omówienie uchwalonych zmian w podatku dochodowym między innymi:
   • – przesyłanie elektroniczne PIT-ów przez płatników,
   • – zwolnienia przedmiotowe
   • – ulga prorodzinna
 •  2. Opodatkowanie imprez integracyjnych organizowanych przez zakłady pracy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
 • 3. Nowe stanowisko Ministra Finansów dotyczące zapłaty ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za byłych pracowników.
 • 4. Konkursy dla pracowników w świetle nowych wyjaśnień Min. Fin.
 • 5. Omówienie wątpliwości związanych z wypełnianiem PIT 11 oraz PIT 0.
 • 6. Problemy outsourcingu pracowniczego w kontekście podatkowym.
 • 7. Zmiana wykładni MF w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży o lat 18.
 • 8. Skutki podatkowe tzw. diety ujemnej w podróżach służbowych – nowe stanowisko organów skarbowych.
 • 9. Opodatkowanie medali wręczanych pracownikom przez zakład pracy – nowe stanowisko MF.
 • 10. Opodatkowanie świadczeń tj. opłat za autostrady oraz parkingi, dokonywanych w ramach odbywania podróży służbowych samochodem podatnika – nowe wykładanie.
 • 11. Koszty autorskie – bieżące wykładnie fiskusa.
 • 12. Opodatkowanie stypendiów sportowych – nowe wykładnie MF.
 • 13. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za przedstawicieli handlowych – MF.
 • 14. Opodatkowanie szkoleń niepracowników w tym radnych – nowe wykładnie MF.
 • 15. Opodatkowanie poczęstunku dla pracowników i niepracowników – nowe wykładnie MF.
 • 16. Zmiany na rok 2013 m.in. ulgi internetowej, ulgi z tytułu wychowania dzieci, praw autorskich, redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
 • 17. Pojęcie indywidualnego zdarzenia losowego oraz długotrwałej choroby w interpretacjach organów skarbowych.
 • 18. Opodatkowanie składek płaconych przez zakład pracy za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę.
 • 19. Opodatkowanie kosztów dowozu pracowników do pracy w świetle nowych wykładni.
 • 20. Wprowadzone od 31.03.2012r. nowe formularze dla płatników PIT 8AR oraz IFT1/IFT1R.
 • 21. Nowe wyjaśnienia MF dotyczące opodatkowania składek za byłych pracowników.
 • 22. Opodatkowanie pakietów medycznych – stanowisko MF po wyrokach MF.
 • 23. Opodatkowanie okularów oraz soczewek kontaktowych w świetle ostatniej wykładni MF.
 • 24. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za naukę pracownika.
 • 25. Opodatkowanie świadczeń z ZFSS oraz od zw. zawod. (art.21 ust.1 pkt.67)-nowe wykładnie MF.
 • 26. Opodatkowanie dofinansowania do różnych form wypoczynku (wycieczek dla pracowników).
 • 27. Opodatkowanie drobnych umów do 200 zł – wybrane zagadnienia.
 • 28. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników m. in. telefony komórkowe, łącze internetowe, laptop, świadczenia medyczne, czynsz za mieszkanie – wybrane problemy.
 • 29. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez gminy m.in. nagrody, stypendia, szkolenia.
 • 30. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku m.in. zapomogi, umorzone pożyczki, wygrane w konkursach dla pracowników. Świadczenia na rzecz byłych pracowników emerytów, rencistów. Opodatkowanie PKZP.
 • 31. Wybrane zwolnienia podatkowe, w tym dotyczące odszkodowań.
 • 32. Omówienie zakresu odpowiedzialności płatnika na podstawie art. art. 26a oraz 30 OP.
 • 33. Opodatkowanie dochodów nierezydentów w Polsce i Polaków zagranicą- wybrane zagadnienia.
 • 34. Ulga prorodzinna i ulga rehabilitacyjna – wybrane zagadnienia.