Opodatkowanie świadczeń pracowniczych podatkiem PIT

Podczas szkolenia omówimy:

 • 1. Wstępne omówienie uchwalonych zmian w podatku dochodowym między innymi:
   • – przesyłanie elektroniczne PIT-ów przez płatników,
   • – zwolnienia przedmiotowe
   • – ulga prorodzinna
 •  2. Opodatkowanie imprez integracyjnych organizowanych przez zakłady pracy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.
 • 3. Nowe stanowisko Ministra Finansów dotyczące zapłaty ze środków zakładu pracy zaległych składek społecznych i zdrowotnych za byłych pracowników.
 • 4. Konkursy dla pracowników w świetle nowych wyjaśnień Min. Fin.
 • 5. Omówienie wątpliwości związanych z wypełnianiem PIT 11 oraz PIT 0.
 • 6. Problemy outsourcingu pracowniczego w kontekście podatkowym.
 • 7. Zmiana wykładni MF w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego dotyczącego wypoczynku dzieci i młodzieży o lat 18.
 • 8. Skutki podatkowe tzw. diety ujemnej w podróżach służbowych – nowe stanowisko organów skarbowych.
 • 9. Opodatkowanie medali wręczanych pracownikom przez zakład pracy – nowe stanowisko MF.
 • 10. Opodatkowanie świadczeń tj. opłat za autostrady oraz parkingi, dokonywanych w ramach odbywania podróży służbowych samochodem podatnika – nowe wykładanie.
 • 11. Koszty autorskie – bieżące wykładnie fiskusa.
 • 12. Opodatkowanie stypendiów sportowych – nowe wykładnie MF.
 • 13. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za przedstawicieli handlowych – MF.
 • 14. Opodatkowanie szkoleń niepracowników w tym radnych – nowe wykładnie MF.
 • 15. Opodatkowanie poczęstunku dla pracowników i niepracowników – nowe wykładnie MF.
 • 16. Zmiany na rok 2013 m.in. ulgi internetowej, ulgi z tytułu wychowania dzieci, praw autorskich, redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
 • 17. Pojęcie indywidualnego zdarzenia losowego oraz długotrwałej choroby w interpretacjach organów skarbowych.
 • 18. Opodatkowanie składek płaconych przez zakład pracy za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę.
 • 19. Opodatkowanie kosztów dowozu pracowników do pracy w świetle nowych wykładni.
 • 20. Wprowadzone od 31.03.2012r. nowe formularze dla płatników PIT 8AR oraz IFT1/IFT1R.
 • 21. Nowe wyjaśnienia MF dotyczące opodatkowania składek za byłych pracowników.
 • 22. Opodatkowanie pakietów medycznych – stanowisko MF po wyrokach MF.
 • 23. Opodatkowanie okularów oraz soczewek kontaktowych w świetle ostatniej wykładni MF.
 • 24. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za naukę pracownika.
 • 25. Opodatkowanie świadczeń z ZFSS oraz od zw. zawod. (art.21 ust.1 pkt.67)-nowe wykładnie MF.
 • 26. Opodatkowanie dofinansowania do różnych form wypoczynku (wycieczek dla pracowników).
 • 27. Opodatkowanie drobnych umów do 200 zł – wybrane zagadnienia.
 • 28. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników m. in. telefony komórkowe, łącze internetowe, laptop, świadczenia medyczne, czynsz za mieszkanie – wybrane problemy.
 • 29. Opodatkowanie świadczeń wypłacanych przez gminy m.in. nagrody, stypendia, szkolenia.
 • 30. Opodatkowanie świadczeń po zmarłym pracowniku m.in. zapomogi, umorzone pożyczki, wygrane w konkursach dla pracowników. Świadczenia na rzecz byłych pracowników emerytów, rencistów. Opodatkowanie PKZP.
 • 31. Wybrane zwolnienia podatkowe, w tym dotyczące odszkodowań.
 • 32. Omówienie zakresu odpowiedzialności płatnika na podstawie art. art. 26a oraz 30 OP.
 • 33. Opodatkowanie dochodów nierezydentów w Polsce i Polaków zagranicą- wybrane zagadnienia.
 • 34. Ulga prorodzinna i ulga rehabilitacyjna – wybrane zagadnienia.