Prawo do jednakowego wynagrodzenia – komu przysługuje?

Zasadą jest, że za pracę jednakową lub pracę o jednakowej wartości należy się takie samo wynagrodzenie. Jednak przepisy nie definiują szczegółowo, co to znaczy praca „jednakowa” lub – zwłaszcza – „praca jednakowej wartości”. Zdefiniowanie tych pojęć w ustawie byłoby zresztą bardzo trudne, bo życie przewiduje najrozmaitsze przypadki, które mogłyby podpadać pod te kategorie. Jak więc sprawdzić, czy pracodawca przestrzega zasady równości płac? Na szczęście z pomocą przychodzi bogate orzecznictwo sądów oraz opinie ekspertów.

Ponadto nie każde zróżnicowanie wynagrodzeń jest dyskryminujące. Są bowiem obiektywne kryteria (np. staż pracy), w oparciu o które można legalnie zróżnicować pensje nawet na identycznych stanowiskach.