Kilka umów zlecenie z jedną osobą

Dość często zdarza się, że w firmach z jedna osoba podpisała kilka kontraktów jednocześnie zamówienie. Załóżmy, że zleceniobiorca wykonuje pracę na podstawie dwóch umów o świadczenie usług. Na jednym wypłacane są dla niego wszystkie składki, z drugiej strony – tylko zdrowie.Pytanie brzmi, czy jest to zgodne z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub zabezpieczenia społecznego i nie podważa. Postępowanie płatnik będzie uznać za prawidłowe, ale tylko pod pewnymi warunkami. Chodzi przede wszystkim o różnorodność zawartej umowy podlegał ubezpieczeniu społecznemu nie miał żadnego powodu, by sądzić, że zawarcie drugiej umowy było tylko, aby płacić niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Wykonawca, który wykonuje dwie umowy zlecenia, obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, podlegają jednej wybranej umowy, inny system emerytalny jest dobrowolne.

Wybór umowy w przypadku ubezpieczonego grupy nie ogranicza poziom płac.