Składka wypadkowa na 2014 rok

Stawki ubezpieczenia wypadkowego w życie od kwietnia 2014 pozostają bez zmian . Samo jak w zeszłym roku opłaty płacić również na własny rachunek.

W marcu każdego roku ,Minister Pracy i Polityki Społecznej ma możliwość wydania rozporządzenia określającego nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego . Opublikowany w marcu , ceny podlegają zarówno wzrostu i spadku , a stają się skuteczne od następnego miesiąca , to jest od kwietnia tego samego roku .

W tym rokuMinisterstwo nie wydało nowego rozporządzenia . Oznacza to, żestary przepis pozostaje w mocy . W związku z tym , w okresie od kwietnia 2014 roku do marca 2015 roku stosuje się te same stawki ubezpieczenia wypadkowego , co wroku poprzednim.

Zobacz aktualną tabelę kursów na ubezpieczenie wypadkowe

Przypomnijmy, żena własny rachunek , które zatrudniają mniej niż 10 pracowników , powstałą opłaty rozładowania równą połowie maksymalnej szybkości .

Maksymalna stawka ubezpieczenia wypadkowego jest obecnie 3,86 % . Przedsiębiorcy płacą połowę tej stawki , tj. 1,93 % .

Co ciekawe ,maksymalna stawka ubezpieczenia jest zawsze przypisany do górnictwa i to od niej , w konsekwencji , zależy od kwoty składek dla małych firm , niezależnie od branży działają .

Zmiany w nowej wersji Płatnika 9.01.001

Od 1 listopada 2013 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Okres przejściowy w którym można posługiwać się starymi formularzami i starą wersją programu Płatnik został ustalony do 31 grudnia 2013.