Zmiany w nowej wersji Płatnika 9.01.001

Od 1 listopada 2013 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów. Okres przejściowy w którym można posługiwać się starymi formularzami i starą wersją programu Płatnik został ustalony do 31 grudnia 2013.