Podatek naliczony oraz zwroty podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2014 roku: kolejne zmiany ustawy o VAT

W tym roku już po raz drugi wprowadzone są istotne zmiany dotyczące podatku od towarów i usług w części dotyczącej podatku naliczonego (dział D deklaracji). Przez pierwsze dwa miesiące 2014 roku podatnicy odzyskali prawo do odliczenia z tytułu używania niektórych pojazdów samochodowych teraz te prawa tracą. Ulega zmianie również ogólny sposób definiowania zarówno okresu, za który przysługuje prawo do odliczenia, jak i prawa do korekty deklaracji: tu zmienia się w sposób zasadniczy prowadzenie rejestru zakupu dla potrzeb podatku VAT. Celem seminarium jest szczegółowe omówienie wszystkich istotnych zmian, które zostały wprowadzone w naszym kraju z dniem 1 stycznia 2014 roku i z dniem 1 kwietnia 2014 roku.